Přejít na hlavní menu
Lindab Logo
Choose languge
Přihlásit se

Lindab je držitelem certifikátu Eurovent

Certifikát Eurovent garantuje pevnost a těsnost třídy D podle certifikačních kritérií pro kruhové kovové vzduchotechnické potrubí systémy (DUCT-MC) pro systémy kruhového vzduchotechnického potrubí s pryžovým těsněním Lindab Safe a Lindab Safe Click. 

Smyslem certifikace třetí stranou Eurovent je vytvořit společný soubor kritérií pro všechny relevantní parametry, které umožňují hodnocení výrobků tímto systémem a zajištění trvalého dosahování sledovaných parametrů v čase. Zařazení výrobků Lindab Safe a Lindab Safe Click do systému certifikace usnadňuje práci projektantům a inženýrům, protože již nemusejí provádět časově náročná podrobná porovnávání a zkoumání výkonových parametrů. Projektanti, rozpočtáři i investoři mohou výrobky navrhovat s jistotou, že technické údaje uvedené v katalogu jsou velmi přesné.

 

Výrobky Lindab, které jsou certifikované podle Euroventu mají v technické dokumentace uvedeno logo Eurovent. Většina výrobků z řady Lindab Safe a Lindab Safe Click a další naše nejčastěji používané výrobky pro vzduchotechnické systémy mají v zásadě lepší parametry, než jsou minimální parametry potřebné pro dosažení třídy těsnosti D. Nicméně některé výrobky nejsou jako samostatný výrobek do třídy těsnosti D podle normy EN 15727 zařazeny. Tyto výrobky jsou v technické dokumentaci uváděny jako výrobky třídy těsnosti C a ve vzduchotechnických systémech třídy těsnosti D smějí být používány v omezeném rozsahu.

Průběžnou platnost certifikátu lze ověřit na tomto odkazu: www.eurovent-certification.com