Přejít na hlavní menu
Lindab Logo
Choose languge
Choose languge
Přihlásit se
  • 1 Systémová řešení pro čisté prostory
  • 2 Individuální řešení

Investujeme do vývoje

Věříme, že průběžné investice do vývoje mají klíčový význam. Lindab Institute Klima je moderně vybavené výzkumné centrum s patnácti laboratořemi. Díky němu máme možnost rychlé zpětné vazby na naše nově vyvíjená zařízení. Můžeme zde také testovat speciální a atypická řešení a
simulovat funkci větrání, vytápění a chlazení v jednotlivých místnostech pomocí CFD analýzy i v reálných podmínkách.

Našim cílem je vytvářet dlouhodobá partnerství s klienty a trvalé zvyšování úrovně poskytovaných služeb, konzultací a poprodejního servisu.
Kvalita našich výrobků a služeb je ověřena mezinárodními certifikacemi, které deklarují shodu našich výrobků s normami ISO 14644, DIN 1946-4 a GMP.