Přejít na hlavní menu
Lindab Logo
Choose languge
Přihlásit se
  • 1 Systémová řešení pro čisté prostory
  • 2 Individuální řešení

Investujeme do vývoje

Věříme, že průběžné investice do vývoje mají klíčový význam. Lindab Institute Klima je moderně vybavené výzkumné centrum s patnácti laboratořemi. Díky němu máme možnost rychlé zpětné vazby na naše nově vyvíjená zařízení. Můžeme zde také testovat speciální a atypická řešení a
simulovat funkci větrání, vytápění a chlazení v jednotlivých místnostech pomocí CFD analýzy i v reálných podmínkách.

Našim cílem je vytvářet dlouhodobá partnerství s klienty a trvalé zvyšování úrovně poskytovaných služeb, konzultací a poprodejního servisu.
Kvalita našich výrobků a služeb je ověřena mezinárodními certifikacemi, které deklarují shodu našich výrobků s normami ISO 14644, DIN 1946-4 a GMP.

Přizpůsobíme se nejnáročnějším požadavkům

Čisté prostory jsou komplexní systémy s přísnými požadavky na použité materiály a zařízení, které musí být vybírány s ohledem na splnění ustanovení hygienických norem. Je třeba brát také v úvahu, že každý čistý prostor je svým způsobem unikátní projekt. Jeho realizace vyžaduje správný výběr použitých zařízení a precizní práci při jejich instalaci a flexibilitu při přípravě projektu umožňující přizpůsobit výsledný návrh všem specifickým požadavkům daného projektu.

Individuální řešení pro každý projekt

Díky široké škále výrobků a nabízených služeb podpořených referencemi již realizovaných projektů můžeme zaručit splnění i těch nejnáročnějších technických požadavků pro různé typy čistých prostor, ve kterých je nutno dodržet přísné hygienické standardy. Kromě operačních sálů, laboratoří a místností jednotek intenzivní péče dodáváme vybavení také pro podpůrné místnosti, počítačové místnosti a farmaceutické, potravinářské a nukleární provozy.

Technická dokonalost našich řešení

Jako dodavatel ucelených systémových řešení s půlstoletou tradicí poskytujeme našim zákazníkům jak jednotlivé komponenty, které jsou samy o sobě spolehlivé, tak také jejich integraci do ucelených, energeticky úsporných systémů s dlouhou životností. Technická dokonalost a spolehlivost našich zařízení byla prověřena na celé řadě našich referencích projektů zejména v oblasti zdravotnictví a farmaceutického a potravinářského průmyslu. V našem portfoliu jsou také řešení pro atomový průmysl a řešení do prostředí s nebezpečím výbuchu.