Přejít na hlavní menu
Lindab Logo
Chose languge
Přihlásit se

Politika rovných příležitostí

Tato politika poskytuje návod pro zajištění rovných příležitosti ve společnosti Lindab. Cílem je aktivně podporovat všechny aspekty rovnosti v pracovním životě a odhalovat a napravovat nerovnováhu v pracovních podmínkách z důvodu pohlaví, etnického původu, náboženství, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku nebo jiných důvodů stanovených v příslušných právních předpisech.

MZDY A ROZVOJ KOMPETENCÍ

Výše platu ani další benefity nesmí být z důvodu diskriminace nijak ovlivněny.  Lindab vytváří příležitosti k rozvoji kompetencí všech svých zaměstnanců bez rozdílu. 

KOMBINACE PRÁCE A RODIČOVSTVÍ

Lindab povzbuzuje a podporuje všechny zaměstnance, aby úspěšně vyvážili práci s rodinným
životem. Toho je možné dosáhnout vytvářením možností pro flexibilní pracovní dobu, práci na
částečný úvazek a vnitřní mobilitu. Všichni zaměstnanci musí mít stejné možnosti
rovnováze práce a rodiného života.

BEZPEČÍ

Společnost Lindab se snaží vytvářet pracoviště, která nenarušují integritu našich
zaměstnanců. Obtěžování jakéhokoli druhu, včetně sexuálního obtěžování, představuje
porušení integrity  zaměstnanců a také základních hodnot Lindabu. V případě
obtěžování Lindab doporučuje, aby byly všechny incidenty řádně hlášeny příslušným
vedoucím v rámci organizační struktury nebo, pokud to není vhodné, prostřednictvím našeho
systému oznamování.

NÁBOR

Aspekty rovných příležitostí jsou nedílnou součástí náborového procesu společnosti Lindab.
Rozmanitost uchazečů je třeba podporovat. Zaměstnání bude nabídnuto nejkvalifikovanějšímu uchazeči.